FUS RO DAH in โทรศัพท์

นายเดิพซึ่งปลดจากการเป็นร.ด. ตั้งแต่เมื่อวาน เดิพอยากจะโทรหาพ่อเดิพ พ่อเดิพตะโกนดังว่า”FUS RO DAH!” จนลูกทะลุเหินเวหาไปเบย… ถ้าแป๊กก็ขออภัย

 

 

ซึ้งจริงๆ

ใช่เลยครับ ไม่ได้ขึ้นอิยู่กับว่าเราจะดีเด่นกว่าใคร มันขึ้นอยู่กับนิสัยและรักในสิ่งที่เราเป็น ตัวของเราเองก็เป็นของเราเอง